לתרום

הודות לתרומות שלכם, WorldBrit מצילה מאות יהודים מדי שנה על ידי מתן ברית מילה.

כל תרומה משמשת אך ורק לצרכיה של ברית מילות.

Nos coordonnées bancaires

Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation.

Chèque depuis la France
Association WorldBrit
40 rue des Blancs-Manteaux
75004, Paris

Chèque depuis Israel
Association WorldBrit
Eliahu Brown 25
9729667, Jerusalem

Virement vers la France
Banque Credit Agricole 
IBAN fr76 1820 6003  6860 2322 6034 392
BIC AGGRIFRPP882

Virement vers Israel
Israel Discount Bank ltd
IBAN IL620 11064 000013 8291251
BIC IDBLILIT

Besoin d'une Brit Mila ?

Pour vous, pour un proche, pour un bébé de huit jours ou pour un adulte, contactez WordlBrit pour faire venir un Mohel n’importe où dans le globe

Dialoguer
💬 Besoin d'aide ?
WorldBrit - Association
Bienvenue 👋
Comment pouvons-nous vous aider ?
דילוג לתוכן