העיתונות מדברת על WorldBrit

מצוות מילה בבגרות – קונטרס 256 – 2022

מאמר ActuJ עבור WorldBrit – אוקטובר 2015

מאמר ActuJ Nice for WorldBrit – מאי 2015

מאמר ActuJ עבור WorldBrit – יוני 2013

גיליון מיוחד חיים יהודיים

מאמר ActuJ עבור WorldBrit – אוקטובר 2011

מאמר ג'רוזלם פוסט יוני 2011

עדות על חמודיה – פברואר 2011

עדות על חמודיה – ינואר 2011

מספר סיפורים בחמודיה – ינואר 2011

מאמר על חמודיה – נובמבר 2010

כתבת חדשות עבור WorldBrit – יולי 2010

Faire une Brit Mila

Partout dans le globe, pour vous ou pour un proche, à n’importe quel âge, WorldBrit vous envoie un Mohel.

Aider un juif

Donnez une chance à un de nos frères juifs de rentrer dans l’Alliance en soutenant sa Brit Mila.

Besoin d'une Brit Mila ?

Pour vous, pour un proche, pour un bébé de huit jours ou pour un adulte, contactez WordlBrit pour faire venir un Mohel n’importe où dans le globe

Dialoguer
💬 Besoin d'aide ?
WorldBrit - Association
Bienvenue 👋
Comment pouvons-nous vous aider ?
דילוג לתוכן